Diana Sobolewska
Menedżer ds. PR Marki
505 693 354
Joanna Przyjałkowska
662 110 601