Olga Kołakowska
Senior Account Executive
(22) 278 38 00
+48 608 390 569