Kontakt dla mediów

Realne oszczędności w budżecie NFZ przy jednoczesnym zwiększeniu dostępu do świadczenia

Realne oszczędności w budżecie NFZ przy jednoczesnym zwiększeniu dostępu do świadczenia