Harm Reduction Journal - Nowe dane z badania behawioralnego z udziałem dorosłych amerykańskich palaczy

...

Zobacz więcej

Dodatkowe badania wpływu kontroli temperatury, składu chemicznego i oddziaływania aerozoli w systemie JUUL

Warszawa i Hamburg, 9 października 2019 r. – W Hamburgu, podczas tegorocznej konferencji Centrum Współpracy w Zakresie Badań Naukowych związanych z Tytoniem (ang. Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco – CORESTA), JUUL Labs ogłosił nowe dane na temat oddziaływania kontroli temperatury i profilu emisji składu chemicznego systemu JUUL. ...

Zobacz więcej

informacje