American Heart of Poland podsumowuje 2019 rok

Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej, połączenie ze spółkami zależnymi oraz realizacja programu KOS-zawał - przed takimi wyzwaniami w 2019 roku stanęła Grupa American Heart of Poland (AHP). W 2020 roku spółka stawia sobie za cel zacieśnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami wchodzącymi w jej skład oraz zapewnienie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie kompleksowej...

Zobacz więcej

Zmiany w zarządzie największej sieci klinik kardiologicznych w Polsce American Heart of Poland

Największa, wysoko wyspecjalizowana sieć klinik kardiologicznych American Heart of Poland (AHP) informuje o zmianach w składzie zarządu i rady nadzorczej spółki. Po zmianie na stanowisku prezesa AHP – prof. ...

Zobacz więcej

informacje