Kontakt dla mediów

Konferencja prasowa 8.12.2022 r. „Prezentacja dobrych praktyk międzynarodowych w zakresie profilaktyki i leczenia choroby otyłościowej”

Konferencja prasowa 8.12.2022 r. „Prezentacja dobrych praktyk międzynarodowych w zakresie profilaktyki i leczenia choroby otyłościowej”