Plany wielomilionowych i niewspółmiernych do przewinienia kar to droga do zablokowania dostępu pacjentów do wyrobów medycznych. Możemy jeszcze tego uniknąć.

Arkadiusz Grądkowski Dyrektor generalny Izba POLMED

Plany wielomilionowych i niewspółmiernych do przewinienia kar to droga do zablokowania dostępu pacjentów do wyrobów medycznych. Możemy jeszcze tego uniknąć.