Arkadiusz Grądkowski mianowany Prezesem Izby POLMED

A  Grądkowski

Arkadiusz Grądkowski mianowany Prezesem Izby POLMED