Nie pozwólmy na to, aby ustawa o wyrobach medycznych odbiła się negatywnie na systemie ochrony zdrowia

Nie pozwólmy na to, aby ustawa o wyrobach medycznych odbiła się negatywnie na systemie ochrony zdrowia