Miasto 15-minutowe oraz model piasty i szprych - nowoczesne koncepcje urbanistyczne i biznesowe poprawiające jakość życia i pracy w mieście

Miasto 15-minutowe oraz model piasty i szprych - nowoczesne koncepcje urbanistyczne i biznesowe poprawiające jakość życia i pracy w mieście