Nowe badanie: pozytywna korelacja między wpływem adukanumabu na biomarkery a redukcją pogorszenia stanu klinicznego pacjentów z chorobą Alzheimera

W predefiniowanej analizie adukanumab znacząco obniżył w osoczu stężenie białka ptau181 biomarkera charakterystycznych splątków neurofibrylarnych występujących w chorobie Alzheimera, co wykazano w obu badaniach fazy III w sposób zależny od dawki i czasu w porównaniu z placebo. ...

Zobacz więcej

informacje