Drastyczny wzrost cen pieczywa. Co jest przyczyną i czy da się zapobiec wzrostowi ceny chleba?

Drastyczny wzrost cen pieczywa. Co jest przyczyną i czy da się zapobiec wzrostowi ceny chleba?