Jakich kompetencji poszukuje sektor kosmiczny?

Visuel façade TAS 800x710mm HD Mid High

Jakich kompetencji poszukuje sektor kosmiczny?