Małaszewicze - brama na Nowym Jedwabnym Szlaku

Od 2020 roku globalny łańcuch dostaw zmaga się z wieloma wyzwaniami. Najpierw wpływ wybuchu pandemii zaowocował lockdownami prawie na całym świecie, później gwałtowny popyt na dobra spowodował naderwanie łańcuchów dostaw. Intensywny wzrost przy ograniczonej podaży spowodował przekroczenie możliwości transportowych najpierw globalnych łańcuchów dostaw, a następnie rynku lokalnego – magazynowego, drogowego i intermodalnego. Nowy Jedwabny Szlak zdał w tym okresie egzamin, a terminale w Małaszewiczach stają się najważniejszym HUBEM u bram Unii Europejskiej. Czy transport kolejowy może być alternatywą dla zdominowanego przez armatorów transportu morskiego? W załączniku przesyłam komunikat prasowy oraz kolejną część raportu Polskiego Instytutu Transportu Drogowego "Transport międzynarodowy: wyzwania i rola spedytora w zmieniającym się świecie."  

Zobacz więcej

Rola spedytorów vs armatorów w czasach niepewności gospodarczej - raport Polskiego Instytutu Transportu Drogowego

Walka o transport  trwa: armatorzy zmieniają swoje sposoby działania, nawiązując bezpośrednie relacje z importerami i eksporterami, oferując na swoich wewnętrznych platformach booking dla kontenerów. O tym, kto zwycięży zadecydują klienci: na co powinny więc zwracać uwagę firmy decydując się w czasach kryzysu na wybór partnera? Ciężaru tej decyzji dodają stosowane przez armatorów praktyki oligopolistyczne. Brak rynkowych regulacji może sprawić, że wkrótce klienci mogą zostać pozbawieni możliwości wyboru – wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

Zobacz więcej

informacje