1 na 10 polskich MŚP posiada prawa własności intelektualnej - nowy raport EUIPO i EPO

Wspólne sprawozdanie EUIPO i EPO pokazuje, że przedsiębiorstwa europejskie będące właścicielami praw własności intelektualnej mają średnio o 20% wyższe przychody na pracownika niż firmy, które nie posiadają takich praw. ...

Zobacz więcej

63,8 mld zł strat w całej UE z powodu podrabianych towarów - raport EUIPO

Co roku budżety państw w całej UE tracą 63,8 mld PLN dochodów z powodu podrabianych towarów Najnowsze dane szacunkowe ujawniają skalę utraconych dochodów budżetowych państw z powodu podrabiania towarów. ...

Zobacz więcej

informacje