innogy go! kończy działalność

innogy go! kończy działalność