Raportowanie ESG może przynieść firmom liczne korzyści

Otwarte informowanie o tym, jak przedsiębiorstwo realizuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju powinno być jedną z głównych zasad odpowiedzialnego biznesu. Od 2024 roku obowiązek ten wprowadza unijna dyrektywa CSRD. ...

Zobacz więcej

Sięgnij po grant od Fundacji E.ON na projekt ekologiczny

Ochrona klimatu jest jednym z najpilniejszych zadań tej dekady. Zarówno firmy, jak i społeczności muszą przejść duże zmiany, aby stać się neutralne klimatycznie. Dlatego Fundacja E.ON zaprasza do udziału w nowym programie grantowym „E.ON łączy energię dla klimatu”. ...

Zobacz więcej

informacje