Jak angażować pokolenie silver w działania dla klimatu?

Wbrew obiegowym opiniom, osoby w wieku 50+ są grupą świadomą ekologicznie. O ich prośrodowiskowych postawach, potrzebach edukacji i potencjale międzypokoleniowego dialogu w kolejnym odcinku podcastu E.ON Talks. ...

Zobacz więcej

Jak zbudować biurową sieć ładowania pojazdów elektrycznych?

Sektor zeroemisyjnego transportu jest obecnie w okresie bardzo dynamicznego rozwoju. Wyzwaniem pozostaje jednak infrastruktura ładowania, która powinna być powszechnie dostępna. Szczególną popularnością cieszy się zasilanie pojazdów elektrycznych w miejscu pracy. ...

Zobacz więcej

informacje