Komisja Europejska zatwierdziła pralsetynib firmy Roche do leczenia dorosłych z RET-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca

Komisja Europejska zatwierdziła pralsetynib firmy Roche do leczenia dorosłych z RET-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca