Firma Roche rozpoczyna badanie kliniczne III fazy dotyczące stosowania produktu leczniczego tocilizumab w skojarzeniu z lekiem remdesiwir u hospitalizowanych pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc w przebiegu COVID-19

Firma Roche zbliża się również do ukończenia rekrutacji do globalnego randomizowanego, podwójnie zaślepionego, kontrolowanego placebo badania klinicznego III fazy z zastosowaniem produktu leczniczego tocilizumab u hospitalizowanych pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc w przebiegu COVID-19. ...

Zobacz więcej

Biotechnologiczny rynek pracy nie zwalnia tempa

Mimo pandemii są rynki i pracodawcy, którzy wciąż zapewniają stabilność i nie przestają się rozwijać. To między innymi innowacyjne firmy biotechnologiczne. W jaki sposób mierzą się z efektami globalnego zamrożenia gospodarki? Na co stawiają, jak podchodzą do rekrutacji i jakie prowadzą działania dla utrzymania obecnych pracowników? Eksperci IT w biotechnologii nadal poszukiwani Kryzys...

Zobacz więcej

informacje