Skala wypadków przy pracy – jaki kluczowy błąd popełniają pracodawcy?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2021 r. zgłoszono 68 777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, tj. o 9,6% więcej niż w roku 2020. Zwiększył się także wskaźnik wypadkowości, czyli liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1 000 pracujących, z 4,62 do 5,10. Tragiczne informacje z ostatnich tygodni również potwierdzają, że w kwestii bezpieczeństwa pracowników dużo jest jeszcze do zrobienia. W czym tkwi problem?

Zobacz więcej

Wypadki ciężkie przy pracy – jakie konsekwencje oznaczają dla pracodawcy?

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w 2021 r. zgłoszono ponad 68 tys. wypadków przy pracy, z czego prawie 600 osób dotknęły wypadki ciężkie lub śmiertelne. Zdarzenia tego typu negatywnie wpływają na wizerunek firmy,  ale generują również dodatkowe koszty spowodowane m.in. koniecznością wstrzymania prac z powodu absencji pracownika, rekrutacji nowej osoby, wdrożeniem jej do pracy, ale również uszkodzeniem mienia, maszyn i urządzeń.

Zobacz więcej

informacje