Nawet 300 000 zł dla firmy na poprawę bezpieczeństwa pracy

26 lutego startuje kolejna już edycja konkursu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na działania firm zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Nawet 300 000 zł mogą otrzymać firmy zgłaszające przedsięwzięcia planowane na 2025 r. np. z zakresu zmniejszania zagrożenia wypadkami lub chorobami zawodowymi czy redukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Jak przygotować się do programu?

Zobacz więcej

40% kontroli PIP w konsekwencji skarg pracowników

Skargi złożone przez pracowników były powodem ok. 40 proc. przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli. Inspektorzy pracy potwierdzili zasadność 32,2% z nich. Natomiast z obszaru skarg dotyczących warunków pracy, za zasadne uznano aż 39,6 proc. zarzutów. Ryzyko wizyty PIP to oczywiście nie jedyny powód, dla którego warto słuchać głosu pracowników, szczególnie w obszarze związanym z ich bezpieczeństwem.

Zobacz więcej

informacje