Polska ma opublikowaną strategię dla neurologii. Czy polscy pacjenci i ich opiekunowie doczekają się Krajowego Planu dla choroby Alzheimera?

Choroba Alzheimera stanowi największe wyzwanie systemowe spośród sześciu obszarów terapeutycznych ujętych w Strategii dla Polskiej Neurologii. 10 grudnia 2021 r., w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, odbyło się seminarium eksperckie, podczas którego szerokie grono interesariuszy podjęło dyskusję nad kierunkami zmian strategicznych w opiece zdrowotnej...

Zobacz więcej

Brak publikacji do wyświetlenia.

informacje