innogy Stoen Operator zbada wykorzystanie pojazdów elektrycznych jako mobilnych magazynów energii

innogy Stoen Operator (iSO) jako pierwszy OSD w Polsce uruchomił projekt badawczy poświęcony technologii Vehicle-to-grid (V2G) Celem jest analiza wpływu rozwiązań V2G na bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej Drugi etap projektu jest współfinansowany z funduszy UE w ramach programu Infrastruktura i Środowisko innogy Stoen Operator jako pierwszy w kraju i jeden z nielicznych...

Zobacz więcej

Porozumienie o energetycznej współpracy

Porozumienie o energetycznej współpracy Warszawa i innogy Stoen Operator podpisały porozumienie o współpracy w zakresie realizacji inwestycji energetycznych na terenie miasta. Partnerzy planują również akcje edukacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii, rozwoju sektora elektromobilności i rozwiązań z obszaru smart city. ...

Zobacz więcej

informacje