Komisja Europejska zatwierdziła pralsetynib firmy Roche do leczenia dorosłych z RET-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca

Pralsetynib jest pierwszym i jedynym precyzyjnym lekiem zatwierdzonym w Unii Europejskiej do leczenia pierwszego rzutu osób z RET-dodatnim zaawansowanym NDRP. Firma Roche ogłosiła, że Komisja Europejska przyznała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu pralsetynibu, jako monoterapii w leczeniu osób dorosłych z fuzją RET (rearranged during transfection) w zaawansowanym...

Zobacz więcej

Zgłoś swój startup do akceleratora HealthCare Lab

Wystartowała rekrutacja do międzynarodowego akceleratora dla startupów z obszaru digital health. To już druga edycja przedsięwzięcia organizowanego przez Roche w 16 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. ...

Zobacz więcej

informacje