P&G niesie pomoc najbardziej dotkniętym kryzysem oraz tym, którzy im pomagają

Procter & Gamble w dobie pandemii COVID-19 wzmacnia działania pomocowe. Firma, której produkty znajdują się w miliardach domów na całym świecie, intensyfikuje działania w duchu swojej kluczowej misji:  poprawy jakości codziennego życia. ...

Zobacz więcej

P&G z Międzynarodowym Ruchem Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca niesie pomoc humanitarną i służy Europejczykom w czasie pandemii COVID-19

Procter & Gamble udostępni artykuły gospodarstwa domowego, usługi opieki zdrowotnej i środki odkażające o wartości 10 mln dolarów pracownikom służby zdrowia i rodzinom dotkniętym pandemią. Działania koncernu prowadzone są również w Polsce. ...

Zobacz więcej

informacje